Optimumkan Pelepasan Cukai GayaHidup 2021

Kerajaan dalam Bajet 2021 telah menambah pelepasan khas di bawah “Tax Relief @ Pelepasan Cukai” bagi perbelanjaan “Gayahidup” sebanyak RM2,500.

Insentif ini khusus untuk pembelian komputer, laptop, tablet dan telephone bimbit supaya galakan merancakkan aktiviti “kerja dari rumah”. Walaubagaimanapun, ia masih lagi dalam situasi ‘kabur’ memandangkan pelepasan ini telah pun ada dalam kategori gayahidup sebelumnya.

Apakah ditambah dari RM2,500 ke RM5,000 ? Kemungkinan besar ya. Justeru, sila simpan segala resit pembelian anda yang berkaitan untuk pelepasan cukai ini.